Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предлагат промени в критериите за малки културни проекти

Увеличаване броя на кандидатстващите организации и качеството на проектните предложения е целта на подготвяните промени в Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата. Предложенията са поместени за обсъждане на сайта на Общинския съвет.

Част от предлаганите промени са свързани с максималния размер за финансиране на малките творчески проекти. Сумата да се увеличи от 4000 лв. на 5000 лв., като се предлага и намаляване на размера на собствения принос на кандидатстващите организации от 30% на 20%.

Предлага се промяна в срока за обявяване на Програма „Култура“, наложена от сроковете за приемане на бюджета на общината. Бюджетът за 2022 беше приет в края на месец април, което доведе до по-късното обявяване на конкурса за финансиране на проекти по Програма „Култура“, отмяна на събития и недоволство от страна на кандидатстващите културни оператори.

В тази връзка конкурсът да се обявява не по-късно от  месец февруари на текущата календарна година.
Нов момент в Правилника е и предложението за проекти с бюджет до 2 000 лв., да не се изисква съфинансиране от страна на кандидатстващата организация.

В настоящия момент при оценяването на проектните предложения, които не са получили средна оценка над 30% от максималния допустим брой точки, отпадат от класирането. Вносителите предлагат този процент да се увеличи на 50%, което ще повиши чувствително изискването за качество на подадените проекти.  

Още едно от предложенията е крайният срок за отчитане на проектите да се промени от 10 декември на 1 декември.