Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.01.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 726 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2017 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2018 г.
2. К.Л. 727 Приемане Бюджет на Община Русе за 2018 година и Приложенията към него
3. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Емил Милушев /