Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 634 Отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Котовск“ №2, ет. 5
4. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Д-р Т. Константинова /