Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.01.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 726 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2017 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2018 г.
2. К.Л. 727 Приемане Бюджет на Община Русе за 2018 година и Приложенията към него
3. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /