Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.10.2017 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 632 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и детски градини на територията на Община Русе
4. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. К.Л. 647 Изменение и допълнение на Решение №629, прието с Протокол №25 от 19.09.2017 г. за утвърждаване на непълни и слети паралелки с пълняемост под задължения минимум за учебната 2017/2018 година
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев/