Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.11.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
2. К.Л.975 Изменение на т. 2 от Решение №1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя
3. К.Л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
4. К.Л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Стоян Янев /