Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.05.2019 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
3. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Стоян Янев /