Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.07.2017год. ОТ 13.30ч.

1.к.л.555 Отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет.
2.к.л.556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища.
3.к.л.565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017г.
4.к.л.567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020г.
5.к.л.582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020г.
6.Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пл.Рашев/