Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.05.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 1096 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ЧОС
2. К.Л. 1097 Определяне на начална наемна цена и провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на обект ПОС
3. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
4. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
5. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев /