Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. Избор на зам.-председател на ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ.
2. К.Л.47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
3. К.Л.48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015 – 2019 г.
4. К.Л.49 Проект за 56 МФ „ Мартенски музикални дни” през 2016 г.
5. К.Л.54 Кандидатсване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020”
6. К.Л.55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година.
7. К.Л.56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България”.
8. К.Л.59 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух” за 2015 година.
9. К.Л. 63 Приемане на декларация
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р С. Ангелов /