Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 176 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №17 за символиката на Община Русе в частта Глава четвърта „Награди на Община Русе“, раздел I „Почетен гражданин на град Русе“
2. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
4. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
5. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
6. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе;
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р С. Ангелов /