Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.06.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
2. К.Л. 240 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в гр. Русе, ул. „Борисова“№6
3. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севд. Ангелов /