Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
3. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 383 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2017 г.
5. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
6. К.Л. 387 Актуализация на бюджета за 2016 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
7. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севд. Ангелов /