Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
2. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
3. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
4. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
5. К.Л. 768 Поставяне паметен знак на признателност за спасяване на българските евреи от Холокост в гр. Русе, градинката на Американското пазарче, пл. „Д-р Мустаков“
6. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
7. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
8. К.Л. 779 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе
9. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /