Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.11.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
2. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
3. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /