Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.04.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
3. К.Л. 1101 Създаване на работна група
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /