Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.04.2019 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1085 Одобряване на споразумение за асоциирано партньорство в Национална научна програма „Нисковъглеродна енергетика за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) между Българска академия на науките (водещ партнъор) и Община Русе (асоцииран партнъор)
3. К.Л. 1089 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2137, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
4. К.Л. 1090 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.2148, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, община Русе
5. К.Л. 1091 Даване за Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.654, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
6. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /