Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.11.2017 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 668 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за 2017-2020 г.
2. К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
3. К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година
4. К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ д-р Севдалин Ангелов /