Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2014 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
2. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
3. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Пенчо Милков /