Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.10.2014 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
2. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 735 Допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ и приемане на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост за отдаване под наем през 2014 г.
4. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
5. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
6. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ПЕНЧО МИЛКОВ /