Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,
7. 10. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Предоставяне, безвъзмездно за управление, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, пл. “Свобода” № 4 – „Доходно здание” – Контролен лист № 316/ 30. 09. 2013 г.

2. Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020 г. – Контролен лист № 329/ 30. 09. 2013 г.

3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 г. – Контролен лист № 331/ 30. 09. 2013 г.

4. Изменение на Наредба № 6 – Контролен лист № 333/ 30. 09. 2013 г.

5. Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана” – Контролен лист № 338/ 30. 09. 2013 г.

6. Други

Председател:
Владислав Атанасов