Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, 4. 11. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе

1. Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк в село Сандрово –
Контролен лист № 345/ 28. 10. 2013 г.

2. Приемане на корекция по отношение на „Бюджет 2014” година на Община Русе в частта му за размера на фонд работна заплата на Общински духов оркестър / Биг бенд Русе – Контролен лист № 355/ 28. 10. 2013 г.

3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 г. – Контролен лист № 358/ 28. 10. 2013 г.

4. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – Контролен лист № 359/ 28. 10. 2013 г.

5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл. Атанасов)