Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3. 10. 2014 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 739 Определяне на размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1. 01. 2015 г..
2. К.Л. 752 Отчет за 54. МФ „Мартенски музикални дни Русе” 2014.
3. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе.
4. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30. 09. 2014 г.
5. К.Л. 762 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Обреден дом” ЕООД.
6. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015 – 2020 г.
7. К.Л. 764 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 г.
8. К.Л. 765 Промени в Учредителния акт на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
9. К.Л. 766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
10. К.Л. 767 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Владислав Атанасов)