Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение от общинските съветници Асен Даскалов и Димитър Димитров от групата на „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

АСЕН ДАСКАЛОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПА

„ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: средства за инфраструктура (ремонт на

улици) в малките населени места в Община Русе през

2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Във връзка с писмо, с Ваш изх. № 648/16.07.2021 г., относно подготовка на проект за бюджет за 2022 г. на Община Русе, правим следното предложение:

В бюджетите на Община Русе за 2020 и 2021 г. средствата, планирани в Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по програма „Малки населени места“ – ремонт на улици, е 700 000 лв. годишно. Колеги, които са били съветници и в предходния мандат на Общински съвет – Русе (2015-2019 г.) ни информираха, че сумата не е променяна от години.

През последните няколко години цените на материалите, необходими за асфалтиране, се покачиха значително. Това означава, че с предвидените средства от 700 000 лв. за извършване на неотложни ремонтни дейности и поддръжка на уличната мрежа в дванадесетте кметства на територията на Община Русе, както и в с. Долно Абланово, всяка година могат да се асфалтират все по-малко квадратни метра от съществуващите пътища.

В тази връзка предлагаме, в проекта за бюджет на Община Русе за 2022 г. да бъдат предвидени 1 200 000 лв. в Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по програма „Малки населени места“ – ремонт на улици. Считаме, че по този начин малките населени места в Община Русе ще станат по-привлекателни не само за местните жители, но така ще могат да бъдат привлечени и млади семейства в и без това обезлюдяващите се села на територията на Община Русе.  

28.09.2021 г.
гр. Русе

С УВАЖЕНИЕ:

    (Асен Даскалов)

    (Димитър Димитров)