Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председателите на Общински съвет – Русе се срещнаха за първи път

Председатели на Общински съвет - Русе

Председатели на Общински съвет – Русе от 1992 година насам се срещнаха за първи път по покана и инициатива на настоящия председател Иво Пазарджиев.

Г-н Пазарджиев започна с думите, че Общинският съвет винаги е показвал високо ниво, което се поддържа и към момента, а това се дължи на всеки един от присъстващите.

Това са Явор Димитров (1992 – 1995 г.), арх. Силвия Алексиева (1995 – 1999 г.), Искрен Веселинов (2003 – 2009 г.), засл. проф. Васил Пенчев (2009 – 2015 г.) и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев (2015 – 2019 г.).

Отдадена беше почит и към председателите, които вече не са сред живите. Това са Цветан Добрев, който е първият председател на Общинския съвет в Русе, арх. Светозар Панайотов и Георги Драгоев.

Всеки един от председателите на срещата сподели своите най-ярки спомени, свързани с времето на управление.

Явор Димитров припомни как в началото на 90-те години на миналия век общинските съветници не са получавали възнаграждения. Те са били 65 на брой и не са разполагали със собствен бюджет. Това, което е останало в съзнанието му, е магнитофонът, с който са записвани заседанията и се е водел протокол.

Едни от основните приоритети на г-н Димитров е „машината на Общинския съвет да потръгне“ и да бъде постигнат консенсус между политическите партии, което според него е било най-правилната стратегия още преди близо 30 години.

Арх. Алексиева и тогавашният кмет Димитър Калчев са поставили основите за създаване на Националното сдружение на общините. Събитието се е случило в Кръглата зала в сградата на Община Русе и според арх. Алексиева това е едно от най-важните неща, случили се по време на мандата й на управление.

Времето между 1995 и 1999 г. може да се определи като основния двигател за Русе в политически аспект. В този период са се наложили много традиции, които се спазват и продължат и досега, допълва арх. Алексиева.

Искрен Веселинов – председател на Общинския съвет в Русе в продължение на 6 години, определя времето на своето управление като „противоборство между кмет и председател“.

Веселинов определя този период и като новаторски. Тогава е въведена електронната система за гласуване и за първи път сесиите на Общинския съвет започват да се излъчват на живо по телевизията. Хората са били въвлечени в политическия живот на Русе и са участвали активно в него. Русе е бил сред първите в много отношения – тенденция, за която се правят опити да бъде запазена и днес.

Засл. проф. Васил Пенчев също е бил председател на Общинския съвет в продължение на 6 години. Той определя този период като „хегемония“ – недобър за дейността на Съвета. Според него Общинският съвет е бил обезличен и решенията не са се взимали от него, а от управляващите тогава града.

По времето на проф. Пенчев местният парламент е продължавал да играе съществена роля в Националното сдружение на общините. Той е на мнение, че структурата на Сдружението е от съществена значимост –  дали е държавна, или местна и какво означава това всъщност. Така се ражда и идеята за брошура, на която се градят плановете за дейността на Националното сдружение на общините и неговата структура. Брошурата е дошла в един от най-критичните според проф. Пенчев моменти за гр. Русе.

Предишният мандат – от 2015 до 2019 г., председател на Общинския съвет е чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.  Този период той определя като обединителен за хората с политиката, а не обратното.

През изминалите няколко години е усъвършенствана системата в чисто технически план. Въведени са броячи за времето, качват са повече новини, свързани с русенския Общински съвет, а проф. Белоев споделя, че водещи цели през неговото управление са били укрепване на авторитета на Съвета и опитите за обединение на русенци.

Любопитен факт е, че Петя Христова – старши експерт в ОбС – Русе, е от 24 години в администрацията и всъщност тя е работила с всички председатели на Общинския съвет.

Г-н Пазарджиев признава, че тя е неразделна част от институцията и благодарение на нея административната работа не представлява трудност за екипа, а напротив – всичко се случва професионално и на ниво.

Петя започва работа още по време на своето следване, когато е само на 22 години. Днес тя е един от най-опитните служители в Община Русе и определя периода на трудовия си стаж като изпълнен с любов и всеотдайност – неща, важни за всяко работно място според нея.

В духа на приятната мартенска среща между всички председатели на Общинския съвет в Русе и вдъхновяващата ретроспекция 29 години назад във времето се роди една вдъхновяваща идея – Явор Димитров, арх. Силвия Алексиева, Искрен Веселинов, засл. проф. Васил Пенчев, чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и Иво Пазарджиев ще основат Сдружение на председателите на Общински съвети.

То ще подкрепя дейността на местния парламент и ще дава предложения в подкрепа на общината и хората от Русе, които имат желание да живеят и да се развиват именно тук – в най-красивия крайдунавски град.