Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В РУСЕ НАСТОЯХА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ФИНАНСОВАТА РАМКА НА ПРОГРАМА „СПОРТ”

Извънредно заседание на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет-Русе се състоя днес, 03.02.2010 г., в Заседателната зала на Община Русе. Основна тема на дискусията бе предвидената в бюджет 2010 г. субсидия за програма „Спорт”. В срещата участваха председателят на местния парламент доц. Васил Пенчев, кметът на Община Русе инж. Божидар Йотов, зам.-кметът по хуманитарни дейности Володя Кенарев, Иван Дончев – гл. експерт към Министерството на физическото възпитание и спорт, гл.счетоводител Бонка Бойчева и специалисти, изготвили финансовите параметри на програмата. В разговорите се включиха и председатели на спортни клубове в Русе.
По време на заседанието бе очертана финансовата рамка на програма „Спорт”, коментирани бяха приоритетите в тази област и възможностите за дофинансиране на клубовете. „Доизграждането на дейността може да се осъществи и чрез проекти”, коментира на срещата Иван Дончев и представи сравнителна справка за спечелените от русенските спортни клубове проекти, които за изминалата година са едва седем. Според кмета инж. Божидар Йотов предвидената в програма „Спорт” субсидия представя реалните възможности на общината към този момент, тъй като администрацията предвижда средства и за поддръжка на спортните съоръжения и бази.
Част от притесненията на председателите на клубове бяха, че с подобна финансова рамка спортът в Русе се обрича на провал и отправиха молба към ръководството на Община Русе за преразглеждане на средствата. „В период на икономическа криза е необходимо клубовете сами да очертаят своите приоритети, за да поддържат на ниво своя спортен продукт”, допълни Валентин Христов, началник на кабинета на кмета и член на Управителния съвет на ФК „Дунав”.
В края на дискусията председателят на Общински съвет-Русе доц. Васил Пенчев уточни, че е необходим принципно нов подход към работата на клубовете, а финансирането им да е на база критериите: масовост, високо спортно майсторство и качествено изработен спортен продукт.