Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председателският съвет към Общински съвет – Русе заседава за първи път

Председателският съвет гласува своите първи решения, обвързани с работата на местния парламент и неговото функциониране.

Една от основните промени е, че през мандат 2023-2027 г. заместник-председателите ще бъдат трима, а не както досега – двама. Подложени на гласуване ще бъдат имената на Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“.

Това ще се случи на 5 декември, когато ще бъде и първото заседание на общинските съветници за този мандат. Мястото на провеждане остава същото – зала „Свети Георги“, която се намира на ет. 6 в сградата на Община Русе, с начален час 9 ч. Следващото редовно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе на 21 декември 2023 г.

Председателите на групи се разбраха и обединиха около разпределението на съветници в постоянните комисии към Общинския съвет:

Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – 11 членове
Бюджет и финанси – 11  членове
Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – 13 членове
Комисия по териториално устройство и строителство – 11  членове
Комисия по образование, наука, иновации и дигитализация – 11  членове
Комисия по здравеопазване и социална политика – 9 членове
Комисия по култура и религиозни въпроси – 9 членове
Комисия по екология – 9 членове
Комисия по младежта и спорта –  11 членове
Комисия по законност, обществен ред и сигурност  – 11  членове

Комисия по Закона за противодействие на корупцията –  11 членове
Комисия по етика – 9 членове
Комисия за взаимодействие с гражданското общество – 7 членове

Постоянните комисии ще се провеждат в седмицата преди заседанията на Общинския съвет, като всяко заседание след първото, предстоящо на 21 декември,  ще бъде в последния четвъртък от месеца, а не както досега – през третата седмица от месеца.

Председателите на постоянните комисии също са разпределени, а заместниците ще бъдат избирани от всяка комисия чрез гласуване с мнозинство.

Дневният ред за заседанието на 5 декември включва още приемането на Правилника за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, избор на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт, избор на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие, определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член, както и ще бъде приет графикът на заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2024 г.