Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председателският съвет на Общинския съвет в Русе заседава онлайн и потвърди датата за Общинската сесия за месец юли

Предсесдателският съвет на Общински съвет – Русе заседава онлайн. По време на срещата се взе решение заседанията на постоянните комисии и Общинската сесия да се проведат в зала „Свети Георги“, в сградата на Община Русе – ет. 6.

Заседанията на девет постоянни комисии ще се проведат на 27, 28 и 29 юли в приложен вече график, а Общинската сесия ще започне в 9:00 часа сутринта в зала „Св. Георги“.

На предходните две заседания на Общинския съвет изказвания на граждани не бяха направени поради дългата продължителност на сесиите. По тази причина председателският съвет реши на заседанието на 31 юли 2020 г. изказванията да бъдат в началото на дневния ред.

Всички противоепидемични мерки за сигурност ще бъдат спазени, носенето на маска е абсолютно задължително, както и използването на дезинфектантни средства, които ще бъдат поставени на място в залата.