Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТИГНА КОНСЕНСУС ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

На състоялото се днес, 08.02.2008 г., заседание на Председателския съвет бе постигнат консенсус при разпределяне на местата и попълване ръководния състав на Постоянните комисии при Общински съвет-Русе.
    За председател на комисията по култура бе предложена кандидатурата на Ренета Рашкова от ГЕРБ.
    Зам.-председателските места в Постоянните комисии се разпределиха както следва:
„Икономическа и инвестиционна политика” – Любомир Владимиров от „Атака”;
„Бюджет и финанси” – Стефан Бучаков от „Инициатива Русе”;
„ТСУ” – арх. Лорен Милев от ГЕРБ;
„Комунални дейности” – Пламен Цветков от „ППР”;
„ЗОРС” – Цветан Стефанов – „Център”;
„Здравеопазване и социално подпомагане” – д-р Силвия Крушкова от ДПС;
„Култура” – Татяна Кънева от „Атака”;
„Земеделие и екология” – Димитър Кънчев – ГЕРБ;
„Образование и наука” – Минко Цочев от БСП;
„Младежта и спорта” – Мариян Савов – БСП.
   
    В рамките на срещата бяха проведени и консултации, на които Председателският съвет обсъди приоритетите за работа на Общинския съвет през мандата 2007-2011 година.