Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председателят на временната комисия за въздуха в Русе ще представя своите анализи

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава на 22 февруари от 17:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Русе.

Председателят на комисията Дауд Ибрям ще представи анализ на причините и обстоятелствата, довели до замърсяване на въздуха в Русе.

Това ще бъде 8-ото редовно заседание на временната комисия, която започна своята работа в началото на 2020 г. и представи отчета по дейността си на предходното, 17-о заседание на Общински съвет – Русе.

Г-н Ибрям ще обобщи причините, които са довели до влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе, и за пореден път ще призове експерти от общинска администрация и от компетентните държавни органи да бъдат привлечени към каузата русенци да дишат чист въздух.

Всяка комисия към Общински съвет – Русе се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването.