Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Председателят на ОбС на учебно пътуване в Португалия и Естония

На двуседмично работно посещение в Португалия и Естония замина председателят на Общинския съвет Искрен Веселинов. В учебното пътуване под наслов “Отговорни съвети=Ефективно управление” са включени още – кметове на общини, председатели на общински съвети, експерти от Националното сдружение на общините в РБългария и Инициатива местно самоуправление, депутати, сред които и г-жа Елеонора Николова – народен представител от Русе.
От днес до 14 юли т.г. българската група ще се запознаe с нови практики на всяка от страните домакини – в избирателните и административните системи, ролите и отговорностите на съветниците и кметовете, регионалното ниво на управление и т.н. Участниците в учебното пътуване ще почерпят опит и по други процедури и практики в упражняването на местната власт, които налагат прозрачност и отговорност – “консенсусен дневен ред”, ключови аспекти на провеждането на ефективни “обществени обсъждания”, ролята на секретаря на общината, как да се стимулира участието на гражданите, как да се използват “гражданските съвети и комисии” за по-добро вземане на решения, по-прозрачна работа, начини за проверяване на общественото мнение.
Като очакван резултат след учебното пътуване в двете страни от Европейския съюз е българските представители да действат като по-силни и убедителни застъпници за промени в националното и местното законодателство за насърчаване на прозрачността и отговорността в работата на общинските съвети. Идеята е те да работят и лобират по-ефективно – като ядро на работната група, която ще разработва нов закон за местното самоуправление и изменения в избирателния закон.