Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДОЦ. ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ЩЕ УЧАСТВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ

Председателят на Общински съвет – Русе доц.Васил Пенчев ще участва в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” (АДО) в края на тази седмица. В двудневния форум, който ще се проведе на 24 и 25 март 2011 г. в гр. Видин, ще се включат делегати от общините-членове на АДО „Дунав”, представители на партньорски организации, както и експерти от ключови за развитието на Дунавския регион държавни институции.
В рамките на програмата делегатите ще бъдат запознати с отчета на АДО за 2010 година и ще гласуват бюджета и насоките за дейността на Асоциацията за следващата година. Предвидена е и тематична конференция, на която ще бъдат обсъдени актуални за Дунавските общини въпроси, Европейската стратегия за развитие на региона и приоритетите за сътрудничество с Главна дирекция „Гражданска защита”.
През втория ден ще бъдат презентирани теми, свързани с трансграничното сътрудничество между България и Румъния. По време на срещата представителите на местното самоуправление от дунавските общини ще се запознаят с програмата за развитие на селските райони и с възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции.