Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗАСЛ.ПРОФ. ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПОЗДРАВИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ-РУСЕ ПО ПОВОД 60 ГОДИШНИЯ МУ ЮБИЛЕЙ

Председателят на Общинския съвет засл.проф. Васил Пенчев, поздрави началникът на Държавен архив- Русе Йордан Борисов по повод 60-та годишнина на институцията. На тържествената церемония в Пленарна зала на Община Русе присъстваха зам.областният управител Веско Маринов, зам.-кмета по хуманитарни дейности Иван Григоров и председателят на Държавна агенция „Архиви” Мартин Иванов.
Държавният архив в Русе е създаден през 1952 година, като отдел на Окръжно управление на МВР – Русе. От 1961 година е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Русе, а от 1988 година е в структурата на Община Русе. През 1992 година преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. От 1978 година получава статут на дирекция, а през 2010 година е преструктуриран в отдел.
Функцията на Държавния архив е да подбира, регистрира, обработва и съхранява документи на областната администрация, на общините на територията на Русенска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение и други.