Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ЩЕ УЧАСТВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ

Председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов ще се включи днес, 21.05.2009 г., в Общото събрание на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” (АДО). В двудневния форум (21-22.05.2009 г.), домакинстван от Община Белене, ще участват делегати от 34-те общини-членове на АДО „Дунав”, представители на партньорски неправителствени организации, както и експерти от ключови за развитието на Дунавския регион държавни институции.
В рамките на програмата делегатите ще бъдат запознати с отчета на АДО за миналата година и ще гласуват бюджет и насоки за дейността на асоциацията за следващата година. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с работата на АДО, ще се обсъдят и резултатите на междуведомствената работна група към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценка състоянието на пътната инфраструктура в Дунавския регион.
През втория ден програмата предвижда тематична конференция за развитието на региона, в която ще бъдат презентирани въпроси по Оперативните програми „Регионално развитие”, „Околна среда” и „Развитие на селските райони”.
По време на срещата представителите на местното самоуправление от дунавските общини ще се запознаят с икономическото развитие на Дунавския регион и с рисковете и проблемите в общинското болнично здравеопазване.
Особен интерес представляват лекциите на експертите по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния.