Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗАСЛ. ПРОФ. ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Днес, 07.05.2012 г. председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев даде пресконференция. На нея присъстваха общинските съветници Мирослав Славчев, Бедрос Пехливанян и Борил Панайотов. На пресконференцията проф. Пенчев каза: „За да обобщя дебатите, които току-що приключиха, по повод напрежението, създадено главно от ВМРО и СК, ще използвам думите на седемте общински съветници, представляващи тази коалиция: „….. въпреки цялото ни желание да сме полезни, това просто е невъзможно”. Тази констатация по принцип е правилна. Не е достатъчно само желание, необходими са инициатива, дефиниране на проблеми, предлагане на решението им. За изтеклите 6 месеца от новия мандат на ОбС са взети над 170 решения. Нито едно предложение за решение не е инициирано и внесено от ВМРО и СК.
Както на сесии, така и по постоянни комисии кметът на Община Русе Пламен Стоилов непрекъснато приканва опозицията да представят пред общинска администрация предложения за решения и за подобряване на работата, но без резултат.
Вместо това 7-членната коалиция упражнява непрекъснат натиск против приетия от новия ОбС Правилник за организацията и дейността на ОбС (ПОДОС). Стремежът е главно да се осигури неограничено във времето политическо говорене и безплатна трибуна за партийни изяви, в разрез с изискванията на ПОДОС. ВМРО и СК обжалва „неудобния” Правилник пред Административния съд, но съдът прекрати обжалването като недопустимо.
Необходимо е стриктно спазване на нормативната уредба, без значение дали ни харесва или не. Очевидно, някои общински съветници ще трябва да положат усилия, за да се запознаят с тази уредба (вкл. и ПОДОС). Непознаването не е оправдание.
Опозицията има претенции и към изказванията на кмета по време на сесии, а те също са регламентирани в Правилника.
Неограничени обсъждания може да се правят в постоянните комисии, които са „лабораторията”, където се подготвя работата на Общинския съвет. Правенето на политика е различно от работата по време на заседанията на Съвета и с това трябва да се съобразяват всички, в това число и опозицията.
Ние още в самото начало обявихме, че основен наш приоритет ще бъде върховенството на Закона и нормативната база и нашата позиция остава непроменена.“