Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ ЩЕ УЧАСТВА В ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Председателят на Общински съвет-Русе доц.Васил Пенчев ще участва в кръгла маса на тема „Прилагане на добри практики за реализация на проекти чрез публично-частно партньорство”. Кръглата маса ще се проведе в сряда, 27.01.2010 г., от 11.00 ч. в зала 1 на областна администрация.
Дискусията се организира от Община Русе в рамките на проект „Повишаване на капацитета на администрацията в Община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие”. На срещата ще бъде представен опитът на големите български общини и резултатите, постигнати по проекта.