Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗАСЛ. ПРОФ. ПЕНЧЕВ ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В IX – ТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев ще вземе участие в IX-та Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Събитието ще се проведе от 13 до 15 октомври тази година в к.к. „Албена” и ще премине под патронажа на Посланика на Литва – страната, която в момента председателства Европейския съюз. На срещата се очаква участие на делегации от представители на местни власти от Норвегия, Португалия и други европейски държави.
По традиция форумът ще даде възможност за срещи с ключови за общините министри и техните екипи, ще се разработват теми свързани със социалните услуги, интеграцията на етническите малцинства, а също така ще се разглеждат и успешни практики за защита на общинските интереси пред централната власт. В програмата ще бъде включено и подписването на Споразумение за сътрудничество с българското Правителство.
По време на събитието ще бъде обособен самостоятелен панел на Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Темата на дискусията ще бъде „Ролята на Общинските съвети за приемане на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г.” Основен момент ще бъде представянето на Наръчник на общинския съветник за подготовка на общинските планове за развитие. Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев, който е един от авторите на Наръчника ще анализира силните и слабите страни, възможностите и заплахите като основа за формулиране на реални цели и очаквания за развитието. Ирина Захариева – Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и административно – териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие ще разясни същността и значението на ОПР за местото развитие. Изпълнителният директор на Фондация за реформа в местното самоуправление – Здравко Сечков ще отбележи индикативната финансова рамка и Програма за реализация на Общинските планове за развитие. На финала на дискусията Славея Христова – Изпълнителен директор на Сдружение „ Болкан Асист” ще говори по темата „Общинският съвет – двигател и участник в стратегическото развитие на общината”.
В края на Деветата годишна среща на българските местни власти ще бъде отбелязан 12 октомври – Деня на българската община.