Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ЩЕ УЧАСТВА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ

Председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов ще участва в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Заседанието ще се състои в петък, 21.03.2008 г., в Националния дворец на културата в гр.София.
На форума ще бъдат обсъдени програмата за дейността на организацията за 2008 г., както и отчета за изпълнение на бюджета на НСОРБ за 2007 г. и проектобюджета за 2008 година.
В дневния ред на заседанието е предвиден и избор на Управителен съвет.