Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЗРАЗИХА БЕЗПОКОЙСТВОТО СИ ОТ ПРОЦЕНТА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2008 Г. ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Бюджетът на Община Русе за 2008 година във функция „Образование” бе основна тема на състоялата се днес, 22.02.2008 г., среща между представители на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и председателя на Общински съвет-Русе Искрен Веселинов. В срещата участваха и доцент Васил Пенчев – председател на комисията по образование и наука и Стефан Бучаков – зам.-председател на комисията по бюджет и финанси към Общинския съвет.
В хода на разговорите бе обсъдена политиката на общината в сферата на образованието. Директорите споделиха своите виждания по очертаната финансова рамка за 2008 г. и изразиха своята тревога от процента на капиталовите разходи в частта „Образование”. Представителите на сдружението настояха политиката на общината в това отношение да се формира и на база мнения и оценки на директорите.
По предложение на председателя на Общински съвет-Русе Искрен Веселинов членовете на сдружението се ангажираха да внесат преди предстоящата сесия свое предложение, в което да фиксират конкретни обекти, извън посочените от общинска администрация, нуждаещи се от спешни ремонтни дейности.
Договорено бе членове на сдружението да вземат участия в заседанията на комисията по образование и наука, а представители на постоянната комисия към Общинския съвет да присъстват на събрания на Сдружението на директорите.