Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСТОИ ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ, КОЯТО РАЗГЛЕЖДА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОТО СТОПАНИСВАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Сформираната с решение № 103 на Общински съвет –Русе временна комисия, която разглежда законосъобразното стопанисване на гробищните паркове „Чародейка” и „Басарбово”, ще заседава утре, 16.09.2008 г., от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.
С протокол № 15 от 12.06.2008 г. на Общински съвет – Русе бе решено срокът за работа на комисията да бъде удължен, като към заседанията бъдат привлечени и експерти от постоянните комисии по „Бюджет и финанси” и „Икономическа и инвестиционна политика”.
Временната комисия е председателствана от Венцислав Калчев. От общинска администрация членове на комисията са зам.-кметът Александър Неделчев, Борислава Братоева – директор на дирекция „Общинска собственост” и Слави Кунчев – директор на дирекция „Икономика и търговия”.
На заседанието съветниците ще проучат възможностите за законосъобразно и целесъобразно стопанисване и управление на гробищните паркове в Община Русе, като съпоставят вариантите за управление между общинско предприятие и търговско дружество на база икономическа обосновка, предимства и недостатъци, и социален ефект.
Комисията трябва да изготви и внесе проект за решение, което да бъде гласувано от Общинския съвет.