Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСТОИ НОВО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет-Русе ще заседава отново утре, 04.02.2011 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе. Срещата е във връзка с разглеждане на проекта „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Припомняме, че темата бе обсъждана от членовете на комисията в понеделник, 31.01.2011 г., като част от дневния ред на заседанието. Предстоящата среща, която ще продължи дебата, има за цел изготвяне на единно становище и препоръки на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси по класирането на проектните идеи.