Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕТО НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА РУСЕ И СНЦ „ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”

Рамково споразумение за сътрудничество ще бъде подписано утре, 20.09.2011 г., от 11.30 ч. в Заседателна зала между Община Русе и Сдружението с нестопанска цел „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”. Церемонията е в изпълнение на Решение №1292, прието с протокол №61/14.07.2011 г. на Общински съвет-Русе.
Идеята на предстоящото публично-частно партньорство за развитие на местната общност е чрез използването на енергоспестяващи методи да се изготви модел „Зелена община”, в която да се прилагат проекти в областта на енергийната, иновативната, научната и ресурсната обезпеченост на електромобилната промишленост.
Съгласно чл. 59 от ЗМСМА общините могат да си сътрудничат с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес за развитието на съответни области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.