Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСТОИ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Първото заседание на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ) ще се състои утре, 02.04.2008 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.
Заседанието ще премине при следния дневен ред:
Избор на председател на ОСУРЕ;
Избор на зам.-председател и секретар на ОСУРЕ;
Информация за разработвани проекти от Община Русе.

    Припомняме, че дейността на Съвета се основава на принципите на доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност. ОСУРЕ ще е консултативен орган към Община Русе по въпросите на устойчивото развитие и евроинтеграционните процеси.

    Членове на Съвета са:
представители на общинска администрация:
Александър Неделчев;
Дончо Добрев;
Антоанета Банчева;
Тошо Йовчев;
Наталия Венелинова;

§    общински съветници:
Ренета Рашкова;
Венцислав Калчев;
Искрен Веселинов;
Татяна Кънева;
Цвети Русинов;

§    представители на гражданското общество:
Клуб „Отворено общество” – Лора Саркисян;
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона – Михаил Милчев;
Международно дружество „Елиас Канети” – Мартин Иванов;
Русенска търговско-индустриална камара – Валери Андреев;
Съюз на българските журналисти – Габриела Стефанова;

§    представители на академична общност:
Ангел Смрикаров;
Борислав Ангелов.