Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСТОИ РАБОТНА СРЕЩА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ

Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет-Русе ще обсъди на работна среща въвеждането на промени в общинската Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата. Срещата ще се състои в четвъртък, 23.06.2011 г., от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе. Съветниците ще обсъдят внасянето на корекции в Правилата за реда и условията за финансиране на малките художествени проекти.
Като първа точка в дневния ред на работното заседание комисията ще разгледа предложението на арх. Светозар Панайотов за промени в Наредба 17 на Общинския съвет.