Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предстои съвместна комисия с общински съветници от Гюргево

Новосформираната работна група между общинските съветници от Общински съвет – Русе и Общински съвет – Гюргево ще заседава на своето първо заседание утре, 19 септември, от 10 часа, в зала Панорама, на ет. 6 в сградата на Община Русе.

Работната група беше създадена по време на второто историческо заседание между общинските съвети на двата побратимени града през юни тази година, а целта – по-широко обсъждане на въпросите, касаещи трансграничното сътрудничество между България и Румъния.

Основна тема на дебатиране ще бъде несъгласието да бъде изградена инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци на територията на бившия химически завод в гр. Гюргево, Р Румъния.

Срещата ще бъде осъществена благодарение на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.