Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предучилищното образование става задължително за 4-годишните деца на територията на Община Русе

Предучилищното образование става задължително за 4-годишните деца от началото на учебната 2021 – 2022 г. на територията на Община Русе. Това реши Общински съвет – Русе с 47 гласа „За“, 1 „Против“ и 1 „Въздържал се“ на своето 16-о заседание.

След проучване мнението на родителите и настойници на децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 г. резултатите показват, че 54% от родителите са изразили положително становище, 43% не са съгласни, а 3% не взимат отношение.

Началникът  на Регионалното управление по образование в Русе Росица Георгиева изказа своята подкрепа по повод предложението и добави, че това е в унисон със Закона на Министерството на образованието за предучилищното и училищно образование. Освен това по този начин ще бъде обхванат по-голям процент от уязвимите групи, което  от своя страна ще помогне за надграждане на нови знания и умения.

Общинският съветник от ГЕРБ Екатерина Иванова направи изказване по точката и наблегна на необходимостта от решението 4-годишните деца да подлежат на задължително предучилищно образование. Според нея това ще бъде от изключително голяма полза за децата и техните родители, като това ще предотврати до голяма степен отпадането от образователната система.

Основният начин на обучение за децата ще остане играта.