Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА РЕМОНТИРАНАТА И РЕКОНСТРУИРАНАТА ЧАСТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОБЩИНСКИ ПАЗАР В РУСЕ

Днес беше официално открита ремонтираната и реконструираната част на група 12 от Централния Общински пазар в Русе. Лентата на обновените съоръжения прерязаха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев и Директорът на Общински пазари АД – Кунчо Кунчев.
Сред гостите на събитието бяха зам.-кметовете Даниела Шилкова, Свилен Иванов, Иван Григоров, както и Нели Миткова – Директор на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ в Община Русе.
В своето обръщение към всички присъстващи, Председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Пенчев отбеляза, че е радостно, когато всички са в печеливша ситуация – търговците получават по – нормални условия за работа, клиентите – съвременна, хигиенна и уютна среда за пазаруване, малкият и средният бизнес в региона – възможности за по – добро развитие, а градът – европейско равнище на Общинския пазар.
Проектът за ремонт и реконструкция на група 12 на Централния Общински пазар е на стойност 200 хил. лева, като с решение на Общински съвет – Русе беше стартирана дейността , която включва:
– Изработка на цялостна метална покривна конструкция с независима от сградата конструкция, покрита от покривни сандвич-панели със снегозадържане и система за отвеждане на дъждовни води, която замени всички самоделни конструкции съществуващи там и вредните азбесто-циментови покривни листи;
– Изграждане на нови настилки от тротоарни плочи, подмяна на старите бордюри и разширяване алеите за клиенти;
– Монтаж на нови дограми, съобразени с желанията на търговците там, зазиждане на неизползваемите входове, ремонт и боядисване на фасади и стени;
– Пълен ремонт на използваните помещения и привеждането им в състояние отговарящо на изискванията за търговия с хранителни продукти с подови сифони, теракотна настилка и окачен таван;
– Нова ел. инсталация, водопровод и канализация;
– Снегозадържащи съоръжения на покрива и система за отвеждане на дъждовните води в канализацията;
– Възстановяване на използваните там търговски маси.