Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пресконференция даде разяснения относно процедурата за набиране на съдебни заседатели в Районен съд – Русе

Днес, 17 юни, в Заседателната зала на Община Русе, се проведе пресконференция, поводът за която беше процедурата за набиране на съдебни заседатели за Районен съд – Русе.

         По темата говориха председателят на Общинския съвет г-н Иво Пазарджиев, г-жа Елеонора Николова – председател на комисията, която ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и г-н Искрен Илиев – юрисконсулт на Общински съвет – Русе.

            Едно от изискванията към Общинския съвет е да предложи на общото събрание на Окръжен съд – Русе 90 съдебни заседатели за Районен съд – Русе.

Предвид отговорността, която носи всеки съдебен заседател, следва да бъде направен внимателен подбор на всички кандидати. За целта Общинският съвет получи съдействие от юридическия и педагогическия факултет към Русенския университет, студентите от които ще имат възможност да подадат документи за съдебни заседатели, независимо от това, че все още не са завършили своето образование. Г-н Иво Пазарджиев изтъкна, че тази възможност би била изключителна ценна за натрупване на професионален опит в сферата.

         Г-жа Елеонора Николова подчерта важността на ролята на съдебните заседатели, когато се решава съдбата на малолетни и непълнолетни лица, извършили престъпление. От съдебния състав зависи дали едно дете ще бъде трайно и завинаги осъдено да е криминален престъпник или ще му бъде даден шанс то да стане пълноценен гражданин с професия и място в обществото.

Юрисконсултът на Общински съвет – Русе г-н Искрен Илиев даде разяснения относно законовите изисквания към съдебните заседатели, а те са:

1. Лицата да бъдат дееспособни български граждани.

2. Да бъдат на възраст между 21 и 68 години.

3. Да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който се кандидатства.

4. Да имат най-малко средно завършено образование.

5. Да не са осъждани за умишлени престъпления.

6. Да не страдат от психически заболявания.

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд.

8. Да не са общински съветници от съдебния район.

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи или други органи от системата за национална сигурност, които се намират в съответния съдебен район.

Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 17.07.2020 г., в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.

Пълна информация за процедурата за избор на съдебни заседатели може да откриете тук.