Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Преходните остатъци в средните училища в Русе станаха повод за дебат на Общинската сесия за Бюджета

Анализ  по отношение на процента на преходния остатък на учебните заведения предложиха общинските съветници на своето 19-о извънредно заседание за Бюджет 2021 г. на Община Русе.

По време на заседанието по „Образование, наука и образование“, както и на самата общинска сесия, Галин Ганчев изрази притеснението си по отношение на големия преходен остатък, който е в размер на 5 млн. лв.

Председателят на комисията чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев отправи предложение към финансовия отдел на Общината да бъдат направени препоръки към директорите на учебните заведения за това какъв може да бъде процентът на преходния остатък всяка година. По този начин останалата част от средствата ще бъдат предназначени за планирани дейности, подобряващи материалната база и информационната осигуреност  във всяко  училище.

Именно функция „Образование“ заема най-голям дял от бюджета на Община Русе – за нея са отделени 65 млн. лв. или 45% от всички средства.

Децата на Русе са получили стипендии на стойност 293 хил. лв., 302 хил. лв. са дадени за индивидуални, а 56 хил. лв. за самостоятелни форми на обучение, 27 хил. лв. са отделени и за децата на ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности, близо 4 млн. лв. са отделени за целодневната организация на учебните заведения, която до 2024 г. ще бъде задължителна в цялата страна.

Надарените деца също получават финансово стимулиране и признание за своите талант и успех, а през тази година предстои и изграждането на нова детска градина в централната част на града.

Младежките дейности в града също се стимулират финансово, като общината подкрепя и развива проявите на децата от Младежкия дом, Младежкия парламент, както и от Общинския детски център.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности Енчо Енчев уточни, че преходният остатък е от целеви средства и в действителност той е в размер малко над 2 млн. лв., а голямата сума се дължи преди всичко на пандемията от COVID-19.

По време на сесията стана ясно още, че след проведена среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, са дадени разяснения по отношение на процентите, които остават като остатък по сметките на училищата. Той е 4% и това беше отговорът и към проф. Белоев.

Общинският план за подкрепа на младежта и децата на Русе се прави след държавният такъв, уточни още г-н Енчев и добави, че са предвидени много и различни дейности в общинските структури, стига обстановката да го позволява.

Заместник-директорът на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ в Русе Елка Симеонова също взе участие в дебата и предложи експертите от отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ да правят периодични анализи в кои училища се получават средства по проекти и европейски програми, а остават като преходни остатъци.