Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приеха корекции в Бюджета на община Русе

С корекцията в бюджета ще бъдат въведени нови обекти в инвестиционната програма.

Основното предложение има и допълнение, което стана ясно на днешното заседание. На 8 септември 2021 г. е получена покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител Венцислав Маринов, от която става видно, че с изпълнителен лист, издаден на 24 август 2021 г. от Великотърновски апелативен съд, Община Русе е осъдена да заплати парично задължение в полза на фирма „ЕЛ“ ООД , което възлиза на сумата 493 725 лв. Доброволният срок за изплащане на сумата е двуседмичен, което наложи и спешността на взимане на решение днес.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев заяви от трибуната, че настоява кметът и администрацията да разяснят детайлно на русенци защо общината е осъдена. „Половин милион лева, уважаеми колеги, говорим за половин милион лева! Благодарение на чии действия или бездействия се е случило това и какви действия ще бъдат предприето оттук нататък?“ попита още Пазарджиев.

Общинският съветник от „Патриотите – ВМРО“ Луиза Попова повдигна темата за точките 6 и 7 от корекцията на бюджета, отнасящи се за закупуването на нова пералня, предназначена за социалните услуги в града, както и за закупуването на две фигури, които ще бъдат поставени на кръстовище с цел насочване вниманието на шофьорите в районите около училищата. Попова направи предложение тези точки да се гласуват разделно и то се прие. Така стана ясно, че пералня ще бъде закупена, но фигури за повече от 6 хил. лв. – не.

Ще бъдат осигурени още два нови обекта в инвестиционната програма – това е осигуряването на 299 хил. лв. като съфинансиране за проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен.

Въвежда се и нова географска система, чиято цел е да има възможност да се разглежда и да се извлича информация за всички дигитално представени реални обекти, като предложението е тези два обекта да се финансират от приключилия вече обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“.

Въвеждат се и два нови обекта, свързани с отоплителна инсталация. Това е физкултурен салон в бившата професионална гимназия по зърнопроизводство „Проф. Асен Златаров“ и отоплителна инсталация в дома за пълнолетни лица „Приста“.

По предложение на председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев са предвидени средства за два обекта, свързани с дейността на Общинския съвет. Това включва дигитализиране на архива от документи, което ще се осъществи за първи път в местната администрация, а втората част от средствата ще бъдат за закупуване на видеокамери, необходими за излъчването и заснемането на постоянните комисии към Общински съвет – Русе.